幻鹰 60V20 / 32AH / 72V20_TS40X / TS40-V6
名称:幻鹰
型号:60V20 / 32AH / 72V20_TS40X / TS40-V6

产品参数:

幻鹰
电池:60V20 / 32AH / 72V20
电机:TS40X / TS40-V6
轮胎:3.0-10真空胎 / 80 / 100-10钢丝胎
制动: 前碟后毂
其他: ·贴片大灯 ·专利控制器 ·三挡变速 ·倒车功能 ·定速巡航
颜色:亚光亮彩红/亚光欧影黑、亚光欧影黑、亚光宝蓝/亚光欧影黑/亚银、亚银/亚光欧影黑


产品详情: